Vattenfall bygger två nya vindkraftparker

Foto: Samuel Mann

Vattenfall har inlett bygget av två vindkraftparker, i Juktan i Sorsele kommun i Västerbotten samt i Höge Väg i Kristianstads kommun Skåne, som sammanlagt ska generera el motsvarande 63 000 hushålls elbehov. Byggarbetet inleds under hösten och investeringskostnaden uppgår till 860 miljoner kronor.

Tillsammans får de två vindparkerna en produktionskapacitet på 189 gigawattimmar.

-Det känns glädjande att kunna presentera en rejäl investering i förnybar energi i Sverige. Projektet är helt i linje med vår strategi för vindkraft i både södra och norra Sverige, konstaterar Torbjörn Wahlborg, chef för Vattenfalls nordiska verksamhet, i ett pressmeddelande.

I Sorsele kommun finns idag redan vattenkraft och valet att bygga vindkraftverk i nära anslutning är ett strategiskt val.

- Vindkraftsatsningen i Juktan är både spännande och framåtsyftande. Placeringen intill vårt vattenkraftverk Juktan är ett bra exempel på att vatten- och vindkraft är två energislag som verkar i symbios. Den förnybara vattenkraftens snabba reglerbarhet möter omedelbart upp när det inte blåser. Vatten och vind är med andra ord en god energikombination för att göra framtidens hållbara energisystem möjligt, säger Christer Ljunggren, chef Vattenfall Vattenkraft, i ett pressmeddelande.

Höge Vägs vindpark startade som projekt redan 2013. Alla tillstånd var klara redan då.

- Vindkraft ska byggas där det blåser och samtidigt är lönsamt och ett sådant läge har vi här i Kristianstad. Det är bra ur ett samhällsekonomiskt perspektiv och ur ett miljöperspektiv. Det medför mindre markintrång och mindre koldioxidutsläpp, säger Torbjörn Wahlborg, i ett pressmeddelande.