Kommunen betalar ut pengar till Vindkraftscentrum

Foto: Fredrik Herrlander

Strömsunds kommun är beredd att gå in med 350 000 kronor till fortsatt verksamhet i Vindkraftscentrum, skriver ltz.se.

Vindkraftscentrum är ett EU-projekt som genererat fyra årsarbeten men avslutades nyligen efter drygt tre år. Kommunstyrelsen har nu beslutat att medfinansiera projektet under perioden januari till och med juni 2015 för att skapa jobb, utbildning och utveckling i näringslivet i spåren av vindkraftsutbyggnaden.

Stora vindkraftsinvesteringar är på gång i länet och tanken är att gå vidare med två treåriga vindkraftsprojekt från årsskiftet.

Men beslut om regelverk och medfinansiering från EU bedöms ta längre tid. För att det inte ska uppstå ett glapp som kan innebär att kompetenta medarbetare kan söka sig till något annat är tanken med kommunens medfinansiering att dra i gång ett så kallat överbryggningsprojekt första halvåret 2015.