ABB möjliggör anslutning av el till ö i Alaska

Foto: sxc

ABB ska installera en energilagringslösning med svänghjulsteknik som ska integreras med ett batterisystem på ön Kodiak i Alaska i syfte att öka anslutningen av förnybar energi till mikronätet på ön. Lösningen kommer också att stödja den lokala ekonomin på ön då tillförsel av mer tillförlitlig förnybar energi i elnätet möjliggör en uppgradering av hamnen med ett nytt eldrivet kransystem.

Projektet genomförs på uppdrag av Kodiak Electric Association (KEA), ett elkooperativ ägt av invånarna på ön.

Kodiak ligger utanför Alaskas sydkust och är USA:s näst största ö. Stora delar av den 9,3 miljoner kvadratkilometer stora ön består av obebodd vildmark. Öns 15 000 invånare bor samlade i sju olika samhällen, varav det största är hamnstaden Kodiak. KEA driver ett mikronät som får praktiskt taget all sin kapacitet om 28 megawatt från vattenkraft och vindkraft.

Staden Kodiak i samverkan med Horizon Lines beslutade nyligen att uppgradera den befintliga hamnkranen till en eldriven istället för dieseldriven kran och att utöka kapaciteten. Installationen av den större elkranen väntas skapa fluktuationer i kraftflödet som kan ge störningar i ett isolerat mikronät som Kodiaks. PowerStores dynamiska respons på överspänning samt teknikens förmåga att utföra ett väldigt högt antal laddning- och urladdningscyckler utan att försämra PowerStores förväntade livslängd gör den till en idealisk lösning.

”Att utöka krankapaciteten i hamnen var en utmaning eftersom det skulle innebära att vi sannolikt skulle behöva förlita oss ännu mer på våra generatorer som drivs med fossila bränslen”, säger Darron Scott, vd och koncernchef för KEA. ”ABB:s lösning låter oss inte bara kapa topparna på kranlasten, utan också att minska påkänningarna på våra batterisystem och förlänga deras livslängd.”

ABB:s lösning innefattar två nätstabiliserande generatorer på en megawatt vardera baserade på ett svänghjul som roterar i hög hastighet med ABB-växelriktare för att lagra energi under kort tid i syfte att absorbera och/eller injicera både aktiv och reaktiv effekt i mikronätet. PowerStore kan växla från full laddning till full urladdningpå mindre än 5 millisekunder. Utöver spännings- och frekvenssupport till den nya kranen kommer PowerStore-enheterna att förlänga servicetiden på de två 1,5 megawatt batterisystemen och bidra till att hantera intermittensen från öns 9 megawatt vindkraftverk.

”Avlägsna platser såsom öar kan vara rika på förnybara energikällor men den intermittenta kraften från dessa gör anslutningen till elnätet till en utmaning”, säger Claudio Facchin, chef för ABB:s division Power Systems. ”ABB:s innovativa mikronätslösning som denna inkluderar nätstabiliserande teknik som möjliggör en hög andel förnybar energi samt distribuerade styrsystem som skapar intelligent energistyrning och effektiv kraftverksdrift.”

PowerStore är en av två kärntekniker i ABB:s lösning Microgrid Plus, som möjliggör upp till 100 procent penetreringsgrad av förnybar energi och underlättar integrering av denna i mikronät med hög grad av nätstabilitet. Den andra kärntekniken är det decentraliserade styrsystemet för mikronät MGC600 som består av styrmoduler distribuerade tvärs över ett mikronätsområde. Dessa moduler kommunicerar med varandra genom sammankopplade noder med hög grad av flexibilitet och redundans som följd.

ABB har konstruerat och levererat lösningar till mer än 80 mikronät över hela världen för en mängd olika applikationer.