Lapplands Elnät i avtal med Blaiken Vind

Foto: Skellefteå Kraft

Lapplands Elnät, dotterbolag till One Nordic AB, har skrivit avtal med Blaiken Vind AB för tredje och sista etappen av vindkraftsprojektet i Blaikenområdet i Västerbottens län. Avtalet gäller mellan 2014 och 2015.

Skellefteå Kraft bygger tillsammans med Fortum i bolaget Blaiken Vind en vindkraftpark i Blaikenområdet. 2016 kommer vindkraftparken enligt planerna att bestå av upp till 100 vindkraftverk med en installerad effekt på 250 MW. Detta gör att Blaiken blir en av de största landbaserade vindkraftparkerna i hela Europa.

Lapplands Elnäts uppdrag består av att förlägga den tredje och sista etappen av ett internt parknät á 36 kV som ska förbinda trettio vindkraftverk i vindkraftparken med varandra. Detta parknät består av 2,5 mil kabel och fiber. I projektet ingår också att ansluta dessa trettio vindkraftverk till själva parknätet.