Svensk Vindenergi söker ny vd

Foto: GE

Svensk Vindenergi söker en ny vd eftersom regeringen tidigare i år utsåg Svensk Vindenergis vd, Annika Helker Lundström, till nationell miljömålssamordnare för näringslivet. Annika Helker Lundström tillträder den nya tjänsten den 1 januari 2015.

Svensk Vindenergi söker nu en person med erfarenhet av att bedriva lobbyarbete och opinionsbildning inom förnybar energi eller närliggande sektorer. Gärna med ett etablerat politiskt nätverk och dokumenterad erfarenhet som debattör och vana att hantera media. Det är klart meriterande med erfarenhet från budget- och personalansvar i tidigare yrkesroller.

Svensk Vindenergi är branschorganisationen för företag som arbetar med vindkraft. Under 2013 producerade vindkraften 9,9 terawattimmar, och hade en installerad effekt på cirka 4 500 megawatt. Det utgör cirka 7 procent av elanvändningen i Sverige.

Organisationens medlemmar är kraftbolag, kommunala energibolag, projektörer, finansiella investerare, banker, advokatbyråer, konsultföretag och leverantörer till vindkraftbranschen.

Organisationens övergripande mål är att ge vindkraften en bred folklig förankring. Den är lönsam, konkurrenskraftig och en del av basen i ett hållbart svenskt energisystem. Vindkraften bidrar till god miljö för nuvarande och kommande generationer. Genom den svenska elexporten bidrar vindkraften till minskad klimatpåverkan i Europa.

– Vindkraften har fått en allt viktigare roll i elproduktionssystemet samtidigt som branschen går in i en ny fas när vi tar sikte på 2030. Så nu är det rätt tid att lämna över till nya krafter, avslutar Annika Helker Lundström.