Eolus köper Svenska Vindbolaget

Foto: Morguefile

Eolus Vind köper Svenska Vindbolaget mot betalning i egna aktier. Genom förvärvet får Eolus tillgång till 500 platser för vindkraftverk, varav drygt 50 med färdiga tillstånd.

"Byggnationen av den gemensamma projektportföljen förväntas i och med förvärvet kunna bedrivas effektivare och därmed till lägre kostnader samt även leda till en ökad etableringstakt", skriver Eolus i ett pressmeddelande. Svenska Vindbolagets vd Hans-Christian Schulze fortsätter som vd för bolaget och får uppgiften att koordinera de båda bolagens produktportföljer. Han tar även plats i Eolus ledningsgrupp. Köpeskillingen uppgår till 2,26 miljoner B-aktier, motsvarande 9,09 procent av utestående aktier efter den apportemission som affären förutsätter. Baserat på volymvägd snittkurs för Eolusaktien de senaste fem dagarna, 47:20 kronor, värderas Svenska Vindbolaget därmed till 107 miljoner kronor. En extrastämma den 31 augusti ska ta ställning till förslaget om emission. Erik Penser Bankaktiebolag har varit finansiell rådgivare till Eolus Vind i förvärvet.

(Nyhetsbyrån Direkt)