Säker, ren och effektiv energi

Foto: Wikimedia

Norrbottens Energikontor - Nenet, VINNOVA och Energimyndigheten bjuder in till ett informationsmöte den 18 september i Luleå om utlysningarna i programmet: Säker, Ren och Effektiv Energi inom Horisont 2020.

Det första arbetsprogrammet täcker perioden 2014-2015 och har en total budget på ca 1,3 miljarder euro. Nästa omgång utlysningar stänger i december 2014 och under våren 2015.

Aktiviteterna i Energi-utlysningen är indelade i tre fokusområden:

Energy Efficiency,

Competitive Low-Carbon Energy och

Smart Cities and Communities"

En viktig nyhet med arbetsprogrammet är att dessa är utmaningsorienterade vilket innebär stor frihet i att utforma innovativa lösningar i ansökningarna.

Horisont 2020 kommer att ge stöd till forskning, utveckling, innovation och demonstration, så väl som till mer marknadsnära åtgärder som t.ex. projekt inom policyutveckling, kapacitetsuppbyggnad, beteendeförändring och tillgång till olika typer av finansiella instrument.