Invigning av Mullbergs Vindpark

Foto: Mullbergs Vind

Tisdag den 26 augusti invigs Mullbergs Vindpark.

– Vi är mycket stolta över vår nya vindpark här på Mullberg och nu kommer de här vindkraftverken att ge förnybar el till 50 tusen hushåll i 25 år framöver. Det är ett mycket värdefullt tillskott, säger Melcher Falkenberg VD Mullbergs Vind.

Mullberg är en av Sveriges största vindparker med totalt 26 vindkraftverk från Siemens. Varje verk är 179 meter högt och väger 600 ton. Vindkraftverken har fått namn av skolbarnen i Rätan och förutom Dunder, Duster och Duggregn så har vi även Åskar, Storm och Suenami och tjugo torn till.

– Vi har haft ett väldigt fint samarbete med människorna i bygden, mycket tack vare deras engagemang har vi lyckat förverkliga det här stora projektet på fyra år, säger Melcher Falkenberg.

Under arbetet med Mullbergs Vindpark har social och miljömässig hållberhet stått i centrum. För att minimera miljöpåverkan har arbetsplatsen varit klassad som grön arbetsplats enligt Skanskas ISO 14001-certifiering.

– Vindkraften är en del av lösningen på framtidens energiförsörjning. Vi är stolta över vår anläggning eftersom mer förnybar el bidrar till att vi kan fasa ut fossila energikällor, säger Tommy Borgh chef för elproduktion på Jämtkraft.

Under invigningsdagen kommer Andreas Gyllenhammar, hållbarhetschef och klimatstrateg på Sweco, att berätta om det senaste inom klimat och förnybar energi.

– Det händer mycket positivt just nu inom hållbar utveckling och vindkraft spelar en viktig roll i den globala energiomställningen. Jag tänker också berätta lite om Jämtlands väder och klimat, säger Andreas Gyllenhammar och fortsätter: – Det är väldigt inspirerande att se omställningen ”in action” här på Mullberget och extra kul att jag kan plugga in min elbil för att själv kunna minska mina utsläpp i mitt arbete här idag!

Mullbergs vindpark  har byggts av Jämtkraft och Skanska ID som tillsammans bildade bolaget Mullbergs Vind AB. Totalkostnaden är cirka 1,2 miljarder kronor.