Billyvind planerar ny vindkraft

Foto: sxc

I höst lämnar vindkraftsföretaget Billyvind in nya ansökningar för en vindkraftspark och enstaka kraftverk i Älmhults västra delar, skriver smp.se.

Vindkraftsföretaget Billyvind fick för två år sedan nej till en park på 17 kraftverk i Käskhult-Hyltåkra. Men nu har företaget genomfört en rad inventeringar om vilka naturvärden som finns på de tilltänkta placeringarna. Företaget planerar att ansöka om vindkraftsbyggnad för områdena Käskhult på 1–20 verk, Prästabygd ett verk och sen i början av nästa år blir det också en ansökan för Ljunggårdsköp. Att elpriset just nu är mycket lågt betyder inte att Billyvinds intresse för utbyggnad och nyinvesteringar har minskat, nya placeringar utvärderas hela tiden. – Visst har elpriset sjunkit men det enda man med säkerhet kan säga om det är att det svänger. Vi tror fortfarande på att vindkraften är den riktiga vägen framåt mot en hållbar energiförsörjning, säger Agneta Paulsson, vd på Billyvind.