Siemens tilldelad order från Vattenfall

Foto: Siemens

Vattenfall har tilldelat Siemens en order som innefattar att leverera 72 stycken 4MW vindturbiner av Model SWT-4.0-130 till den nya havsbaserade vindkraftsparken Sandbank utanför den tyska Nordsjökusten, samt att utföra underhållsarbete på Sandbank under en initial tidsperiod på fem år. Parkens totala kapacitet blir 288 megawatt. Uppförandet av parken är beräknad att börja under 2015 och när den är färdigbyggd kommer den att kunna räknas till en av de mest moderna i världen.

Parken anläggs 90 kilometer väster om den tyska ön Sylt utanför den tyska Nordsjökusten på ett vattendjup mellan 25-37 meter.  Genom dess lokalisering endast 20 kilometer från vindkraftsparken DanTysk kommer en banbrytande serviceplan för projektet att generera synergier och därmed lägre underhållskostnader för de båda projekten.

Servicearbetet kommer att utgå från en så kallad Service Operation Vessel (SOV), ett servicefartyg, vilket är speciellt utformat för just detta uppdrag. Efter projektets påbörjande under sommaren 2015 kommer fartyget, som är utrustat med boendefaciliteter för tekniker samt en verkstad med reservdelar, placeras mellan de båda vindkraftsparkerna. En helikopter kommer att sköta transporter av medarbetare mellan SOV:en, vindturbinerna och land – oberoende av väderlek.

Den beställda turbinmodellen Model SWT-4.0-130 representerar det senaste inom Siemens G4-plattform för vindturbiner. Den kombinerar den teknik som redan används i de flesta turbinserier använda för havsbaserad vindkraft med en ökad kraftutvinning på 4 megawatt. Turbinens rotor, som mäter 130 meter i diameter, genererar energiavkastning även vid låg till måttlig vindhastighet. Rotorbladen bidrar även till ökad effektivitet då de 63 meter långa aeroelastiska bladen kan tillverkas av upp till 20 procent mindre material jämfört med konventionella rotorblad.

– Vi är väldigt glada över att få samarbeta med samt dela vår och Vattenfalls gemensamma erfarenhet i ännu ett stort havsbaserat vindkraftsprojekt, säger Markus Tacke, vd för Siemens vindkraftsdivision.

– Sandbankprojektet är ett nytt bevis på Vattenfalls strategi att konsekvent fokusera vår tillväxt inom utveckling av förnybar energi, säger Gunnar Groebler, Head of Renewables Business Unit på Vattenfalls Continental/UK region. Vi vet hur vi ska arbeta med havsbaserade lösningar och ser det som ett tydligt steg i den tyska energiomställningen.