Vindkraftsparker sälarnas nya jaktmarker

Foto: Vattenfall

Vindkraftsparker kan fungera som viktiga födosöksområden för ett stort antal sälar i Nordsjön, enligt en forskarstudie vid S:t Andrews University i Skottland.

Forskarna satte sändare på knubbsälar och gråsälar vid engelska och nederländska Nordsjökusten och följde dem med hjälp av gps. En del av sälarna gav sig gärna in i Alpha Ventus-parken utanför Tysklands nordöstra kust och Sheringham Shoal öst om England. Sälarna verkade ha specialiseret sig på att födosöka i vindkraftsparkerna, där de systematiskt och riktat simmade i ett slags rutnät mellan pelarna.

Nya jaktmarker Det är vindkraftverkens fundament som erbjuder nya jaktmarker eftersom de drar till sig fisk. Detta bekräftas av studier vid Vattenfalls havbaserede vindkraftsparker, som Lillgrund i Östersjön och Horns Rev och Egmond ann Zee i Nordsjön, sägar Jesper Kyed Larsen, miljöexpert inom Vattenfall Continental/UK BU Renewables.

– Fundamenten till havsbaserade vindkraftverk fungerar som artificiella rev som får marint liv som musslor och kräftdjur att frodas. Den ökade födomängden kombinerat med bra skydd ger bra levevillkor för vissa arter av fisk, som sälarna är på jakt efter.

Forskningsstudiens resultat stämmer överens med iakttagelser gjorts vid vindkraftparkerna på Horns Rev i Nordsjön, säger ledande forskare vid institutionen för biovetenskap på Århus Universitet i Danmark.

Vattenfall finansierar Vattenfall finansierar forskning kring havsbaserat vindkraft och miljön genom Vattenfall Nordic Wind R&D programme och Vattenfall Continental/UK Renewables, för att bättre förstå hur miljön påverkas och hur det går att minimera eventuella negativa effekter. – Vi fokuserar speciellt på frågan om undervattensbuller samt utvecklingen av lämpliga bullerbegränsningssystem vid pålning av fundament, som kan påverka marina däggdjur negativt, säger Sara McGowan, koordinator för miljöforskningen inom Vattenfall Nordic Wind R&D programme.