Majoritet vill sänka skatt på andelsägd vindkraft

Foto: OX2

Mikroproduktion av förnybar el ska få skattelättnader, enligt ett förslag som regeringen just nu arbetar på. Men energibolaget OX2 tycker att även andelsägd sol- och vindkraft bör inkluderas och får i sin enkät stöd av en riksdagsmajoritet, skriver miljöaktuellt.se.

Vindkraftsbolaget OX2 har genomfört en enkät bland toppkandidaterna i riksdagsvalet. Enkäten visar bland annat att Centerpartiet och de rödgröna partierna vill ge skattereduktion till andelsägd sol- och vindkraft. – Centerns ställningstagande innebär att det finns en bred majoritet i den kommande riksdagen för att inkludera andelsägd förnybar elproduktion i det nya systemet. Nu hoppas vi att Centern driver genom sin vilja i regeringens omarbetade förslag om skattereduktion, säger Linda Burenius Magnusson, vd på OX2 Vindel, i ett pressmeddelande. Bakgrunden är det förslag om skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el som regeringen just nu arbetar med. Regeringens tidigare förslag kom i konflikt med EU:s statsstödsregler och nu hoppas OX2 på att regeringen även ska inkludera den andelsägda vindkraften.