"Vindkraftens effekt ska tredubblas"

Foto: Scx.hu

European Wind Energy Association (EWEA) har offentliggjort sitt scenario för land-och havsbaserad vindkrafts utplacering i EU, inför EU-kommissionens färdplan för energi fram till 2050, som kommer att offentliggöras senare i år. - Vindkraften kommer att mer än tredubbla sin effekt till år 2020 genom att 194 miljarder euro investeras i land-och havsbaserade vindkraftverk under detta årtionde, säger Justin Wilkes, Policy Director på EWEA i ett pressmeddelande. Denna framgång drivs främst av ett starkt regelverk från EU till 2020, vilket vi behöver även efter det årtalet. Elproduktionen från vindkraft väntas öka från 182 terawattimmar (TWh) eller 5,5% av EU: s totala efterfrågan under 2010, till 581 TWh eller 15,7% av den totala efterfrågan år 2020. År 2020 ska elproduktionen från vindkraft enligt EWEA motsvara den totala elförbrukningen av alla hushåll i Frankrike, Tyskland, Polen, Spanien och Storbritannien tillsammans. År 2030 skulle 1154 TWh (28% av den totala efterfrågan) kunna produceras av vindkraft, mer än vad EU s beräknade 241 miljoner privata hushåll förväntas konsumera år 2030. Idag producerar vindkraftsel motsvarande förbrukning på 50 miljoner genomsnittliga EU-hushåll.