Havsbaserad vindproduktion ökade med 51,5 procent i Storbritannien

Foto: London Array

I Storbritannien ökade andelen el från havsbaserad vindkraft med 51,5 procent under 2013 och el från landbaserad vindkraft ökade med 40 procent jämfört med året innan.

Resultaten kommer från energidepartementets årliga rapport om elproduktion i Storbritannien.

Havsbaserad vindkraft producerade 11,441 gigawattimmar el 2013, vilket är en ökning jämfört med 2012 då det producerades 7,549 gigawattimmar. Ökningen beror på ökad installerad kapacitet samt högre vindhastigheter under 2013.

Rapporten avslöjar även att både havsbaserad och landbaserad vindkraft producerar lika mycket eller mer än vad gas gör i landet.

Totalt sett ökade förnybar energi med 30 procent jämfört med tidigare år och utgjorde nästan 15 procent av den totala elproduktionen i Storbritannien 2013.