Fortsatta planer för vindkraft vid Kvarsebo

Foto: Mårten Ahlm

Ramström Vind ger inte upp. Företaget tänker skicka in en bygglovsansökan för sex vindkraftverk på Östkinds häradsallmänning, där planen på tio verk fick avslag, skriver nt.se.

Mark- och miljödomstolens sa nej till den planerade vindkraftparken med tio vindkraftverk och nu måste kommunen återigen ta ställning till bygget. Förra gången sa kommunfullmäktige ja med 53 röster för och 31 emot.

En vindkraftpark mellan Bråviksbranten och Fjällmossen har diskuterats sedan 2008 men många har varit kritiska med tanke på platsens fågelliv och de naturvärden.

Trots detta skickade Ramström Vind in en ansökan om att få bygga tio vindkraftverk. Både kommunen och länsstyrelsen sa ja men hänvisade till det värdefulla fågellivet i området, uppfattningen var att det borde gå att ta hänsyn till det. Men en vindkraftpark av denna storlek kräver även tillstånd från Miljöprövningsdelegationen.

Miljöprövningsdelegationen sade ett bestämt nej med hänvisning just till fågelliv.

–  Vi blev mer eller mindre chockade när vi fick beskedet. Det här är ett projekt som vi har hållit på med i många år och man kan avbryta om det finns något som inte verkar bra, säger Lars Hedborg och tycker inte att företaget hade fått några sådana signaler.

Ramström Vind överklagade till Mark- och miljödomstolen, som gick på miljöprövningsdelegationens linje.

Bolaget anpassar sig nu efter domen och tar bort några verk och kommer in till kommunen med en ansökan om bygglov för sex vindkraftverk. Då är anläggningen nere i en storlek där det räcker med bygglov från kommunen.