Besvär om vindkraft i Kristinestad förkastades

Foto: sxc

Byggnadsinspektören i Kristinestad godkände en förlängning av bygglovet för sex vindkraftverk på Björnön i Kristinestad. Sju personer besvärade sig till förvaltningsdomstolen men fick back, skriver svenska Yle.

Det är företaget Innopower som har planer på att bygga sex vindkraftverk på Björnön. Tidigare bad de om en förlängd giltighetstid för bygglovet eftersom de fortfarande väntade på domstolsbesked om miljötillståndet. Förlängningen godkändes i december förra året.

Vasa förvaltningsdomstol har beslutat att en del av besvären inte upptas till prövning och att resten förkastas och de gav besked om miljötillståndet för några veckor sedan men Innopower är inte nöjd med beslutet och kommer att föra ärendet vidare till högsta förvaltningsdomstolen.

– Beslutet är väldigt komplicerat och inte helt tydligt, säger Innopowers vd Frans Liski.

Det här betyder att det ännu kan dröja länge före kraftverken börjar byggas.