Förvaltningsrätten avslår överklagande

Foto: sxc

Boende på Nävlingeåsen överklagade i våras kommunfullmäktiges beslut om "Tema vindkraft", ett tillägg till översiktsplanen. Överklagandet får inte gehör i Förvaltningsrätten, skriver Kristianstadsbladet.

Beslutet att säga ja till en aktualitetsförklaringen av det tematiska tillägget "Tema vindkraft" till kommunens översiktsplan togs efter lång debatt men i stort sett alla partier ställde sig bakom beslutet.

De tre aktuella vindkraftsområdena är efter beslutet Nävlingeåsen, ett område öster om Vittsjö samt ett område öster om Emmaljunga.

Beslutet innebär även att verk över 150 meter förbjuds och vindkraftsprojektet på Nävlingeåsen måste utvärderas innan man tar de andra två i anspråk. Det är också bestämt att det ska vara minst 500 meter till närmsta bostad från ett vindkraftverk.

Men närboende har överklagade beslutet bland annat på grund av att de är oroade för ljud från verken.

Förvaltningsrätten har dock gett avslag på deras överklagande eftersom rätten endast kan pröva ett besluts laglighet enligt kommunallagen och inte dess lämplighet som de boende ifrågasatt.