Inga vindkraftverk i Henset

Foto: sxc

Nu backar företaget Fr Ramström Vind från sin ansökan om att få bygga två vindkraftverk i Henset. Skälet är att det visat sig finnas häckande rovfåglar i närheten av den tänkta etableringen, skriver Skånskan.

Två vindkraftverk, med en totalhöjd på 150 meter, skulle uppföras på fastigheten Henset 1:3, i de östra delarna av kommunen. Men nu har företaget ändrat uppfattning.

I samband med att Fr Ramström Vind lämnade in sin ansökan uppgav men att två vindkraftverk på den aktuella fastigheten borde vara genomförbart med hänsyn tagen till kriterierna, såsom avstånd till bebyggelse, befolkningsmängden, skyddsvärda områden, flora, fauna och riksintressen.

Den 16 juni meddelade dock bolaget att de tar tillbaka bygglovsansökan och Miljöanmälan, för den aktuella platsen.

Orsaken är att kommunekologen Mikael Ulvholt meddelat företaget att hans yttrande till miljönämnden skulle bli att avråda från en vindkraftsetablering på platsen då rovfågelbon upptäckts ganska nära den tänkta etableringen. Risken är att rovfåglarna flyger in i och kolliderar med vindkraftverken. Fågelinventeringen hade begärts av kommunen, vilket är en rutin vid den här typen av etableringar. Bland annat upptäcktes fiskgjuse lite mindre än tusen meter från platsen där de 150 meter höga vindkraftverken skulle stå.

Att bolaget skrotar byggplanerna med de båda vindkraftverken är något som tas emot positivt bland många närboende som lämnat in skriftliga synpunkter till kommunen för att klaga på det planerade bygget. Det har även ett 20-tal andra grannar gjort, liksom många turistaktörer i området.