Kalmar vill väcka intresse för hållbarhet

Foto: sxc.hu

Att skapa ett ”Hållbarhetens Almedalen” är ambitionen när Hållbarhetsveckan går av stapeln den 14-15 augusti i Kalmar. Initiativet tas av Kalmar Energi, Kalmarsund promotion och This is Houston AB och består av två dagar med utställare, elbilsrally och föreläsningar om hållbar utveckling.

Bland talarna utmärker sig bland annat Nyamko Sabuni, hållbarhetschef för ÅF-koncernen och tidigare jämställdhetsminister. Även forskning, innovativa företag och organisationer från regionen deltar.

– Ambitionen är att det ska bli ett slags Almedalen för hållbarhetsfrågor i vår region, säger Anna Karlsson, vd på Kalmar Energi. Vi har alla möjligheter att skapa en arena för samtal och visa upp våra egna goda exempel på hur ett hållbart förhållningsätt kan skapa företagsutveckling, jobb och ett bättre samhälle.

De gröna näringarna, en växande besöksnäring och den stora andelen förnybar energi från kraftvärme och vindkraft är några exempel som i utvärderingar lyfts fram som länets styrkor. Kalmarsundsveckan går ut på att visa upp det som finns och inspirera till samarbeten för att utveckla ytterligare.

– Hållbara lösningar handlar ofta om att hitta nya användningsområden för redan beprövad teknik och då är medvetenheten om vad andra gör viktig för att kunna tänka nytt, säger Anna Karlsson.

Sveaplan och Kvarnholmen kommer användas som arena för olika aktiviteter. Bland annat ska ett elbilsrally köras genom staden, där företag inbjuds att delta med team. – Vi vill att hela staden blir en mötesplats, där fler tar initiativ och arrangerar saker, säger Niklas Hellström på This is Houston Ab. Det kan vara aktiviteter eller att man visar upp exempel på allt från hur medarbetare kan må bra på arbetsplatsen till en miljöteknisk hållbar produkt eller tjänst.

Visionen är att få Hållbarhetsveckan att växa år från år och attrahera en nationell publik och på längre sikt kanske även ta plats i ett internationellt sammanhang. Över tiden ökar initiativen över en större geografisk yta där aktiviteter av olika slag erbjuds på båda sidor om Kalmarsund.