Havsbaserad vindkraft ger ABB förlust i divisionen Power Systems

Foto: ABB

ABB har rapporterat stark ordertillväxt, stabila intäkter och en påtaglig ökning av kassaflöde från rörelsen för andra kvartalet 2014. Den lägre operativa EBITDA-marginalen speglar främst fortsatta projektrelaterade utmaningar i divisionen Power Systems.

Orderingången på 10,6 miljarder dollar var 14 procent högre jämfört med samma kvartal 2013. Basorder accelererade och stora order steg mer än 70 procent. Den positiva tillväxtutvecklingen sågs tvärs över alla regioner. ”I oktober förra året sa vi att vi skulle driva organisk tillväxt genom penetration, innovation och expansion, och nu levererar vi resultat”, sa Ulrich Spiesshofer, koncernchef för ABB. ”Våra fokuserade satsningar ger utdelning och bidrar till en ökande ordertillväxt överlag. Under kvartalet såg vi inspirerande tillväxt på våra två största marknader USA och Kina.” Operativt EBITDA för koncernen påverkades av en förlust i divisionen Power Systems relaterad till kostnader i stora pågående EPC-projekt (engineering, procurement and construction) inom generering av solkraft och havsbaserad vindkraft. Den nya ledningen har vidtagit strikta åtgärder för att minska risken i portföljen och anpassa resurserna för divisionen. Förutom att upphöra med EPC-projekt inom solkraft inför företaget en . ”Som vi tidigare har sagt kommer Power Systems troligen att tynga resultatet de kommande kvartalen”, sa Spiesshofer. ”Att vända Power Systems är av högsta prioritet och vi gör goda framsteg i arbetet att minska exponeringen.” Den operativa EBITDA-marginalen3 var stabil eller högre för de övriga divisionerna, exklusive den förväntade utspädande effekten av förvärvet Power-One i divisionen Discrete Automation and Motion. Kassaflödet från rörelsen ökade mer än 60 procent till 888 miljoner dollar under kvartalet.