Rabbalshede Kraft har medvind trots minskade investeringar i vindkraft

Foto: Jessika Ung

Investeringarna i vindkraft sjunker dramatiskt men för Rabbalshede Kraft är det medvind, skriver Bohuslänningen.se.

– Vår projektportfölj har god medelvind, vilket borgar för god ekonomi i framtida investeringar, säger Thomas Linnard, vd på Rabbalshede Kraft.

Men trots att investeringarna minskar sätts många vindkraftverk i drift just nu och under 2014 förväntas cirka 1 000 megawatt vindkraft komma igång, till skillnad från 641 megawatt som driftsattes 2013.

Enligt Svensk Vindenergi beror detta på att vindkraftverken som sätts i drift just nu bygger på investeringsbeslut som är tagna för minst ett år sedan. Och att minskade investeringar beror på lågt elpris samt låga priser på elcertifikat.

Under andra kvartalet i år togs det beslut om investeringar i vindkraft motsvarande en effekt på 37 megawatt. Det innebär en nedgång med 83 procent jämfört med motsvarande period förra året och med 73 procent jämfört med kvartalsgenomsnittet under de senaste tolv månaderna.

Men Thomas Linnard framhåller att vindkraft är en långsiktig investering och att deras projektportfölj har mycket god medelvind vilket är en av flera förutsättningar för att få en god ekonomi i framtida investeringar.

I Rabbalshede Krafts projektportfölj finns cirka 400 vindkraftverk och det blåser gynnsamt på de platser där de är placerade.

Till de närmast förestående projekten för Rabbalshede Kraft hör bygget av 33 nya verk i Tanums och Årjängs kommuner. Målet är att de ska komma i drift i år. Investeringen är på 1,2 miljarder kronor och de 33 verken ska ge 101 megawatt vindkraft.