Eolus Vind tecknar ramavtal med Vestas

Foto: Vestas

Eolus Vind AB har tecknat ett ramavtal med Vestas Northern Europe AB avseende leverans av vindkraftverk med en total effekt på 180 MW. Vestas skall leverera vindkraftverken successivt under en treårsperiod. Ramavtalet ger även Eolus en option att förvärva ytterligare vindkraftverk med en effekt på 40 MW under perioden. Ramavtalet ersätter det som tecknades mellan Eolus och Vestas i april 2010. – Vestas är en pålitlig partner. De modeller som Vestas erbjuder är väl lämpade för förhållandena i våra kommande projekt. Eolus är inne i en fas av kraftig tillväxt. Under nästa verksamhetsår kommer vi att etablera omkring 90 vindkraftverk. Genom detta avtal och avtal med andra leverantörer har vi säkerställt tillgång till verk för en stor del av vår expansion de närmaste åren, säger Gustaf Ekberg, vd för Eolus Vind.