Omlastning till Kriegers flak i Trelleborg

Foto: Vattenfall

Det tyska fartyget Hochtief AG har valt hamnen i Trelleborg som samarbetspartner för omlastning av delar till vindkraftsparken Kriegers flak, skriver skånskan.se.

Vindkraftsparken Kriegers flak i södra Östersjön kommer att ha en sammanlagd effekt om 600 megawatt och produktionen beräknas till omkring 2,1 terawattimmar per år.

Området ligger i den ekonomiska zonen av södra Östersjön vid gränsen mellan Danmark, Sverige och Tyskland, 30 kilometer söder om Trelleborg. Nu har det tyska fartyget Hochtief AG valt Trelleborgs hamn som samarbetspartner för omlastning av jackets till vindkraftsparken.

Jacket är ett byggelement som sänks ner i fundament på havsbotten. Varje enhet är cirka 60 meter hög och väger 600 ton. 41 enheter ska fraktas ut till Kriegers flak. Enheterna tillverkas på Fyn i Danmark och transporteras till Trelleborgs hamn på pråm. I Trelleborg lyfts de av pråmen och transporteras sedan hängande i kranen till Kriegers flak.