Klartecken för överföringslänk i Skottland

Foto: Steven Caddy

Storbritanniens energiminister har gett klartecken till en 1.2 gigawatt stor överföringskabel under vatten i norra Skottland för att förbättra integrationen av vindel till kraftnätet.

Godkännande från Ofgem för det 1,2 miljarder pund dyra projektet betyder att SSEs dotterbolag Scottish Hydro  Electric Transmission kan fortskrida med byggandet av länken mellan Caithness och Moray.

Länken har designats för att klara av upp till 1,2 gigawatt förnybar energi, mestadels vind.

Ofgem har sagt att man förväntar sig att länken ska hjälpa Storbritannien att möta de EU mål som satts upp rörande förnybar energi till lägre kostnader för konsumeneter till 2020.

SHE Transmission har nu delgett fler detaljer kring projektet och Ofgem analyserar just nu dessa för att se att de är ok. Om man finner att projektet skulle kunna genomföras till en lägre kostnad kommer man att minska bidraget.

Skottlands målsättning är att 100 pocent av all el ska vara förnybar till 2020.