Vindkraftsbranschen välkomnar sjökabel till Litauen

När kraftledningsprojektet Nordbalt står klart kommer Litauen få motsvarande en tredjedel av sitt elbehov från Sverige. Detta är positivt för den svenska vindkraftsbranschen.

Litauen har sedan två år varit beroende av vitrysk och rysk el. Eldistributionen har varit ostabil och opålitlig. Den nya kraftledningen kommer att råda bot på dessa problem. Förutom att svensk vindkraft ska kunna bidra med att stärka tryggheten av försörjningen av el i hela Baltikum innebär den nya kabeln att Sverige kan tillgodoräkna sig exportinkomster och att nya gröna jobb skapas.

– Detta är ett exempel på en av styrkorna med en mer integrerad europeisk elmarknad. Sverige har bland de bästa förutsättningar för vindkraft i världen. Genom att utnyttja denna potential kan grön el bli en ny svensk exportsuccé.  Förutom de rent ekonomiska vinsterna är det förstås positivt att Sverige kan bidra till att reducera de globala koldioxidutsläppen, säger Eric Birksten hos Svensk Vindenergi.

Kraftledningsprojektet Nordbalt mellan Sverige och Litauen beräknas vara i drift vid årsskiftet 2015/2016.