Tummen ner för vindkraftpark i Hanöbukten

Foto: sxc.hu

Fiskeriverket gör tummen ner för Blekinge Offshores planerade vindkraftpark i Hanöbukten. Den föreslagna lokaliseringen är direkt olämplig för fisken och fisket, skriver Fiskeriverket i sitt yttrande till mark- och miljödomstolen i Växjö.

Projektet gäller upp till 700 vindkraftverk till havs, cirka fem kilometer sydväst om Hanö, till en kostnad av omkring 50 miljarder kronor.

(TT)