Arise minskade elproduktionen under juni månad

Foto: Arise

Svagare vindar än normalt under juni månad resulterade i att Arise hade en elproduktion om 36,1 gigawattimmar (24,9) fördelat 18,5 gigawattimmar Egen och 17,6 gigawattimmar Samägd vindkraft.