Gotländsk vindkraft föredöme

Foto: Vattenfall

Gotland har länge varit känt för sina stora satsningar på vindkraft och nu har det gotländska arbetet med vindkraft blivit ett föredöme för andra öar inom EU, skriver Sveriges Radio.

UNESCO har därför bjudit in Bertil Klintbom på region Gotland för att berätta om hur Gotland arbetar med förnyelsebar energi och den gotländska energieffektiviseringen.

– En fråga som är het och där Gotlands anses ha gjort en väldigt bra insats är hur vi byggt upp biogasanvändningen och hur Region Gotland faktiskt har skapat en marknad genom sättet som det upphandlats på. Gotland är faktiskt första ön inom EU:s ö-samarbete som har egenproducerat fordonsbränsle från biogas. Och det finns en rad sådana exempel, säger Bertil Klintbom.