Första turbinerna startklara vid Nordsee Ost

Inspektion av ett RWE – ägt vindkraftverk i Nordsee OST. Foto: RWE

Senvion har inrättat de första av 48 vindkraftverk för den försenade RWE vindparken, som kommer så småningom att ha en total kapacitet på 295 megawatt.

Senvion Scandinavia AB, ett helägt dotterbolag till Senvion SE, Tyskland, grundades 2010. Kontoret ligger i Västerås, cirka en timme från Stockholm, och härifrån leds företagets försäljning, projektering, projektledning och kommersiell verksamhet. Senvion, Sverige utför också service-och underhållsarbeten, i enlighet med avtal som undertecknats med kunderkretsen. . Företagets befintliga servicecenter ligger i Bromölla i södra delen av landet.

Källa: Senvion