Tyskland godkänner ny energilag

Foto: sxc

Tysklands nya lag om förnybar energi har godkänts samtidigt med en lag som tillåter varje kommun att självständigt bestämma avståndet för ett vindkraftverks placering i förhållande till boende.

Lagen har gått igenom trots att Europeiska kommissionen har begärt ändringar.

Bland annat har kommissionen begärt att importerad förnybar el inte skall bli beskattad enligt den nya tyska lagen på grund av att det kommer att påverka importen.

Bavaria har satt ett minimum avstånd för verkets placering som är vindkraftverkets höjd gånger tio, vilket kommer hota fortsatt vindkraftetablering i kommunen.

Båda lagarna kommer att träda ikraft första augusti i år.

Kommunerna måste bestämma vilket minimum avstånd som ska gälla innan slutet av 2015.

Lagen är en treårig interim åtgärd och kommer att åtföljas av ny lagstiftning för förnybar energi.