Samsung förnekar att de ska sluta satsa på vindkraft offshore

Foto: sxc

I ett uttalande har en talesperson för Samsung sagt att det inte stämmer att de ska dra sig tillbaka från vindkraft offshore industrin.

– Vi kommer att fortsätta att arbeta för att säkerställa högpresterande prototyper och fokusera på att utveckla ny teknologi. Vi har gjort snabba framsteg hittills och för tillfället ligger fokus på kvalitet istället för kvantitet, då vi fortfarande är i ett tidigt skede i offshore vindindustrin.

I företagets rapport som beskriver deras reviderade strategi och dock inställningen till vindkraft offshore en annan. Men inom Samsung menar man att en reviderad företagsstrategi är något helt annat än att ge upp verksamheten.

Men Samsung har dock konfirmerat att man för tillfället ser över framtidutsikterna på vindkraft offshore på den europeiska marknaden.