Alstom har accepterat GE's reviderade bud

Foto:Alstom

Alstom's styrelse har röstat och enhälligt accepterat GE's bud att köpa Alstom Energy för 12.35 miljarder euro, där GE och Alstom behåller lika delar av offshore verksamheten.

GE reviderade nyligen sitt bud för Alstom i ett försök att ingå ett joint venture för att inkludera Alstoms offshore verksamhet.

GE's sista försök att få sitt bud på 12,35 miljarder euro att accapteras av det franska kraftföretaget Alstom lyckades. Samtal har även förts med franska regeringen för att hitta en gemensam grund.

Ett av kraven från regeringens sida var att delar av verksamheten ska stanna i Frankrike.

Affären skapae två nya 50:50 samriskföretag varav det ena baserat på Alstoms offshore verksamhet och det andra kommer att vara en sammanslagning av GE och Alstoms nätverksamheter.

Även Siemens och Mitsubushi Heavy Industries lade fram ett konkurrerande bud som också skulle lämna delar av verksamheten i Frankrike.