Repower Systems tar hem italiensk order

Foto: sxc.hu

Repower Systems och Alerion Clean Power, ett italienskt bolag inom förnybar energi, har tecknat ett kontrakt för ett vindkraftprojekt i södra Italien. Repower kommer att leverera 13 vindkraftverk till San Marco in Lamis, en 44 MW vindkraftpark, beläget nordost om Foggia i Italien.

Verken kommer att ha en märkeffekt på 3,4 megawatt och en navhöjd på 80 meter vardera. Repower ansvarar för att leverera, installera och driftsätta verken. Bolaget kommer också att ge service i linje enligt ett tolvårigt serviceavtal med Alerion Clean Power. Vindkraftparken San Marco in Lamis kommer enligt planerna att ha en byggstart under hösten 2011.