Vinnaren av Skånes vindkraftspris 2014 utsedd

Foto: sxc

Den 10 juni delades Skånes vindkraftspris ut för tredje gången. Priset tillföll i år Sven Ruin, som för Svensk Vindkraftförening genomfört en marknadsöversikt av småskaliga vindkraftverk. Skånes vindkraftspris är instiftat av Skånes vindkraftsakademi och priset delas ut i samarbete med Eon Värme och Serviceförvaltningen, Malmö stad. Prisutdelningen sker i samband med Skånes Energiting, på Slagthuset i Malmö.

 

Juryns motivering

Juryn utser Sven Ruin till vinnare av Skånes vindkraftspris 2014, med följande motivering:

"Ett anspråkslöst, seriöst och mångårigt arbete med en lättillgänglig marknadsöversikt som förtjänar att uppmärksammas. Översikten ger stöd till människor att våga anlägga småskalig vindkraft. Kartläggningen har genererat kunskap som är gränslös och den är väldigt tillämplig i Skåne där småskalig vindkraft är särskilt passande. Juryn tycker att styrkan med småskalig vindkraft är att den kan kombineras med andra förnybara energikällor. Skånes vindkraftspris 2014 går till Sven Ruin!"

Lari Pitkä-Kangas, kommunalråd i Malmö stad, agerade prisutdelare:

" Vinnaren lyfter trovärdigheten och höjer förtroendet för svensk vindkraft. Genom råd och rön till köpare av småskaliga vindkraftverk blir mottot "rätt verk för rätt plats" verklighet. Det är med gjäldje jag tilldelar Skånes vindkraftspris för år 2014 till Sven Ruin.", säger Lari Pitkä-Kangas.

 

Hedersomnämnande

Juryns hedersomnämnande går till det andra finalistbidraget Högestad och Christinehof Förvaltnings AB med motiveringen att de "... vid en projektering visade prov på att lyssna och ta till sig synpunkter från berörda boende och allmänhet. Projektet lades ner och är ett bra exempel på tillämpning av branschens kodex att ta hänsyn till motstående intressen efter en konstruktiv dialog med närboende."