Vattenfall bygger Storbritanniens största vindpark

Foto: Vattenfall

Nu inleder Vattenfall byggfasen av den vindkraftparken Pen y Cymoedd i South Wales, i Storbritannien. Parken beräknas få en total effekt på 228 megawatt fördelat på 76 kraftverk.

Pen y Cymoedd blir Vattenfalls största landbaserade vindkraftpark i Storbritannien och kommer enligt beräkningarna att tas i drift under 2017. 2008 inleddes tillståndsprocessen och nu går arbetet vidare i och med att fundamenten till de 76 kraftverken börjar byggas.

– Den kapaciteten kommer nu att bidra till att bygga ut den potential som finns för vindkraft i den här regionen, säger Piers Guy, ansvarig för Vattenfalls landbaserade vindkraft i Storbritannien.

Det drygt 4,5 hektar stora vindparksområdet har avverkats och tillfartsvägar har byggts.

Vattenfalls totala investering i Pen y Cymoedd uppgår till cirka 4,5 miljarder kronor.