Malmö ska nå miljömål med kraftfulla satsningar

Foto: sxc

Kommunalråden Lari Pitkä-Kangas (MP) och Milan Obradovic (S) har presenterat Malmös senaste satsningar på energieffektiviseringar och förnybar energi. För att nå stadens ambitiöst satta miljömål kommer energieffektiviseringar, synergier och satsningar på förnybar el att prioriteras. Skulle staden fortsätta som vanligt utan några nya åtgärder skulle energianvändningen öka till 10 350 gigawattimmar per år till 2030.

Åtgärder för att minska energianvändningen i staden måste framförallt ske i industri, service och byggnadsbestånd, som idag står för 70 procent av all energianvändning. Smarta nät, smarta hus och industriell symbios är några sätt kommunen vill använda för att spara stora mängder av energi och maximal användning av till exempel restprodukter.

Malmös framtida energiförsörjning år 2030 skulle med kraftfulla satsningar kunna bestå av 29 procent återvunnen energi, 43 procent biobränsle och 28 procent förnybar elproduktion. För att detta ska lyckas krävs också en energieffektivisering i alla sektorer.

Exempel på stadens satsningar på förnybar energi är utbyggnaden av lokalt producerande vindkraftverk. Förstudien för placering av flera verk vid Yttre Ringleden är snart klar och vid Norra hamnen handlar det om två verk med möjlig driftstart 2018. Parallellt med denna process kommer staden att köpa flera nyckelfärdiga vindkraftverk på olika ställen i Sverige.

– Malmö står inför tuffa utmaningar som måste tas på riktigt stort allvar. För att nå 2020-målet, att Malmö stads egen organisation ska bli klimatneutral, krävs det att vi blir den ledande vindstaden i Sverige. Vi är på god väg med våra investeringar på såväl egenproducerad vindkraft som uppköpta verk runt om i Sverige. Det är dags att investera hundra procent på vindkraft, säger Lari Pitkä-Kangas (MP), kommunalråd med ansvar för konsument, stadsekologi och utveckling.

– För att nå 2030-målet, att hela Malmö ska försörjas på förnybar energi, måste vi göra kloka satsningar på sol, vind och biogas. Att använda el och energi på ett smartare sätt kommer också bli en nödvändighet för såväl industrier, kommunen och privatpersoner, säger han.

– Det är städerna som driver utvecklingen mot det hållbara samhället, och här har Malmö en ledande roll. På nationell nivå tenderar man att se problemen istället för möjligheterna med förnyelsebar energi. Det går att nå högt ställda miljömål med hjälp av förnyelsebar energi eftersom tekniken vad gäller vindkraft, solenergi och biogas bara blir bättre. Biogas är inte bara bra ur ett drivmedelsperspektiv, det ökar också vår miljömedvetenhet. Vi vinner alla på att vi är mer miljövänliga, säger Milan Obradovic (S), kommunalråd med ansvar för boende och infrastruktur.