Sverige klår Danmark i vindkraft

Foto: Torbjörn Bergkvist

Sverige väntas i slutet av året gå om Danmark som Nordens ledande vindkraftsnation.

Danmark har länge setts som ledande i vindkraft i Norden med ett stort antal främst havsbaserade vindkraftverk.

Sverige har i dagsläget färre vindkraftverk men kraftverk som har större kapacitet och utbyggnadstakten är jämn och stabil.

I slutet av förra året hade Sverige en installerat kapacitet på 4 382 megawatt vindkraft mot Danmarks närmare 4 900 megawatt, skriver nyhetsbyrån News Öresund som läst Dansk Energis nyhetsbrev.

Enligt en analys från Svensk vindenergi kommer den svenska vindkraften att ha byggts ut till 5 369 megawatt innan året är slut och då ha passerat Danmark när det gäller installerad vindkraftseffekt.

I Danmark är de flesta snurror små. De nästan 5 200 vindkraftverken har en genomsnittlig kapacitet på 0,9 megawatt medan Sveriges 2 663 vindkraftverk har en snittkapacitet på 1,6 megawatt. En annan skillnad mellan länderna är att i Danmark finns de flesta vindkraftverken till havs medan de svenska till 96 procent står på land.

Som tillverkningsland av vindsnurror slår dock Danmark Sverige med de två stora företagen Vestas och Siemens Wind Power.

(TT)