SKF tar miljardkontrakt

Foto: SKF

SKF tillkännager långtidskontrakt värt runt 1,2 miljarder kronor på svängkranslager, från en vindturbintillverkare verksam i Nordamerika och Brasilien.   

SKF förvärvade Kaydon Corporation i slutet av 2013. Kaydon är ett diversifierat industriföretag som har tre tydligt avgränsade affärsområden: produkter för friktionskontroll (främst lager), för hastighetskontroll samt specialprodukter, bland annat tjänster inom miljöområdet.