Var tredje arbetsplatsolycka är en fallolycka

Foto: Arise

Arbete på hög höjd medför ofta risker och i dag är var tredje arbetsplatsolycka i Sverige en fallolycka. Trots detta har en av tre medarbetare mycket sällan eller aldrig fått information om riskerna att arbeta på hög höjd av sin arbetsgivare. Det visar en ny undersökning som fallskyddstillverkaren Cresto låtit genomföra.

Enligt föreskrift är det arbetsgivarens skyldighet att informera om risker och utbilda anställda i hur fallskyddsutrustning ska användas. När Cresto frågade industri- och byggsektorn om säkerhet på arbetsplatsen, svarade en av tre att de mycket sällan eller aldrig fått information om risker med att arbeta på hög höjd.

– Bristande utbildning och fel användning av utrustningen är ofta orsaker bakom olyckor. Rätt utbildade medarbetare arbetar säkrare och tryggare. Det är därför viktigt att kontinuerlig utbildning bör prioriteras i större utsträckning än det gör idag. Vi satsar mycket på att genomföra skräddarsydda utbildningar och att ta fram olika typer av material för att öka användningen av fallskydd, säger Patrik Malterling, VD på Cresto.

Hög kännedom om lag på att använda fallskydd vid arbete i fallriskmiljö Enligt Arbetsmiljölagen i Sverige så är arbetsgivaren skyldig att skydda arbetstagare mot skada genom fallolyckor vid höjdarbeten. Nio av tio anställda inom industri- och byggsektorn svarar att de känner till lagen. Av de som arbetat mer än 20 år i branschen svarar 16 procent att de inte känner till denna lag. 

Sammanfattning av Crestos undersökning:

·  En gång per år informerar snittarbetsgivaren sina medarbetare om företagets policy för användandet av fallskydd och risker som kan förekomma i arbetet

·  En av tre medarbetare har mycket sällan eller aldrig fått information om riskerna att arbeta på hög höjd av sin arbetsgivare

·  Tre av tio får utbildning mer sällan än en gång per år i hur man bör arbeta på höga höjder för att undvika olyckor

·  Sex procent får genomföra övningar regelbundet som en gång per halvår

·  Nio av tio känner till att det är lag på att använda fallskyddsutrustning när det finns risk för fall och vid arbeten på över två meters höjd

·  Av de som inte använder fallskydd svarar femtio procent att de inte gör det då de tycker att det är osmidigt

·  Tre av tio väljer bort fallskydd när de arbetar under en stressad arbetssituation