Småskalig vindkraft på taket

Foto: Windwatt Scandinavia

SAWT vertikalaxelsvindgeneratorer är utvecklade för högeffektiv småskalig vindenergiproduktion. Tekniken med stående generatorer skapar en nästintill ljudfri elproduktion, vilket ger helt nya förutsättningar för alternativ energiproduktion, då helt andra placeringsalternativ som t ex placeringar på byggnader inom tätbebyggt område kan fungera som bärare av generatorer för småskalig vindkraft.

De större horisontala verken, har idag ett betydligt högre effektproduktionskofficient per investerad krona än vad som var fallet för tio år sedan, mest beroende på den snabba tekniska utvecklingen, men brottas fortfarande med problem vad gäller tillståndsgivningen och den allmänna acceptansen beroende av bullerproblematik, inverkan på rovfåglar, naturestetiska aspekter och försvarsmaktens bedömningar. Svårigheter som helt kan undvikas genom byte till vertikal vindkraftsteknik.

PK10 har en låg startvindshastighet (2,0 m/s) och är tystgående, säkra och pålitliga vertikala vindkraftverk med låg driftskostnad och långa serviceintervaller. Minikraftverken är utrustade både med elektroniska och mekaniska bromsar, för bästa möjliga säkerhet och livslängd, vilket stoppar vindkraftverken vid mycket krävande vindhastigheter. Genom mer än tio års forskningsverksamhet vad gäller utformningen av generatorerna och dess vingar uppnås idag kommersiell vindenergi även i medianvindförhållanden med vertikal vindkraftsteknik genom nya PK10.

PK10 har applikationer för att vara både nätansluten (On-Grid) och icke nätansluten (Off-Grid). Vid icke nätansluten användning används generatorn för att ladda batteribanker för villor eller liknande, eller för direkt uppvärmning av varmvatten.