Fridlyst växt stoppar vindkraft i Hangvar

Foto: Jonas Söderström

Den skyddade arten Öselskallra sätter eventuellt stopp för förslaget att sätta upp fem vindkraftverk i Hangvar. Bara om företaget Forsvidar, kan garantera att arten inte skadas är länsstyrelsen beredd att ge tillstånd, skriver Sveriges Radio

Myndigheten säger nej till förslaget som det ser ut idag eftersom risken är stor att den fridlysta växten skadas av transporterna in i projektområdet.

Miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen i Stockholm ska nu ta beslut om vindkraftsverken får sättas upp eller inte.