El från vindkraft lagras som vätgas

Foto: Rabbalshede Kraft

Ett forskningsprojekt där vätgas ska produceras från vindkraftsel får nu anslag från Energimyndigheten, skriver Sveriges Radio.

Det finns idag inte något fungerande sätt att lagra den överskottsel från vindkraft.

Energimyndigheten har nu gett anslag till ett forskningsprojekt där man vill producera vätgas från vindkraftsel. Vätgasen kan användas som ett slags batteri som man senare kan producera elektricitet av.

Planen är att bygga en pilotanläggning i Luleå, Falkenberg eller på Gotland.