100 % förnybart vinnnare av årets Vindkraftpris

Foto: sxc

Den 8 maj gick stämmodagen för 2014 av stapeln för Svensk Vindkraftförening. Dagen som, förutom årsstämmor både för föreningen och dess småskaliga sektion, innehöll en seminarieserie på temat Drift- & Underhåll, startade med utnämning av årets vindkraftpris. Av tradition utses vid årsstämman varje år en person eller organisation som gjort en särskild insats för att främja vindkraften. I år tilldelades priset nätverket 100 % Förnybart som är en sammanslutning aktörer som verkar för att Sverige ska ställa om till ett hållbart energisystem, baserat helt på energi från förnybara källor och energieffektivisering. Nätverket jobbade hårt under 2013 då det även formaliserades och har rivstartat 2014 med debattinlägg och skrivelser som gjort avtryck.

Motiveringen från Svensk Vindkraftförening i sitt val av vinnare:

"Nätverket 100 % Förnybart har på ett föredömligt sätt drivit debatten och den förhöjda medvetenheten om det tre-delade klimatmålet för Sverige och Europa, och på det sättet konstruktivt visat på förnybar energis del i ett ambitiöst klimattänk. Nätverket har bidragit till att beskriva vindkraften som "en del i helheten", vilken också innefattar aspekter såsom energieffektivisering och andra förnybara energislag, liksom det omfattar ett brett spektra av aktörer - både kommersiella och ideella. Alla i en modig kraftansträngning för ett förnybart samhälle".

Carina Borgström-Hansson på WWF Världsnaturfonden, en av nätverkets medlemmar, var på plats för att ta emot priset och underströk det unika i organisationens sammansättning av aktörer från såväl industrin som miljörörelsen. Något nätverket är glada att Svensk Vindkraftförening uppmärksammat.