Bättre än väntat för Vestas

Foto: Vestas

Danska Vestas redovisar ett rörelseresultat på 27 miljoner euro för det första kvartalet 2014. Analytikerna förväntningar låg på ett rörelseresultat om -29,4 miljoner euro, enligt SME Direkt. Nettoomsättningen uppgick till 1.283 miljoner euro. Analytikernas förväntningar om nettoomsättningen låg på 1.155 miljoner euro, enligt SME Direkt.

Vestas upprepar prognosen om att intäkterna under 2014 kommer att uppgå till minst 6 miljarder euro. Även prognosen om en rörelsemarginal före jämförelsestörande poster på minst 5 procent upprepas. För 2013 redovisade Vestas en omsättning på 6,1 miljarder euro och en justerad ebit-marginal på 3,5 procent. De totala investeringarna väntas fortsatt uppgå till 250 miljoner euro, och det fria kassaflödet förväntas minst bli 300 miljoner euro för helåret. (Nyhetsbyrån Direkt)