Sidensjö vindpark växer fram

Foto: Siemens

Just nu tar en av Sveriges största vindkraftparker form. Grusvägar, betongfundament och två transformatorstationer växer fram några mil väster om Sidensjö, skriver Allehanda.se.

Sedan juni i fjol arbetar Nordisk Vindkraft med Sidensjö vindpark och projektet beräknas stå klart i februari 2015.

– Vi började bygga vägar och fundament i juni i fjol. I höstas började vi med transformatorstationerna och det interna kabelnätet. I slutet av maj kommer turbinleverantören, säger Kalle Frölander projektchef för Nordisk Vindkraft.

20 av 48 fundament är redan klara. Idag arbetar cirka 70 personer med projektet. När de första turbinerna levereras av Siemens den 26 maj kommer det ytterligare 60 personer som ska arbeta med vindkraftparken.

Vindkraftverken blir 160 meter höga och de 48 turbinerna kommer sammanlagt att generera 144 megawatt. Det kommunala elbolaget Stadtwerke München i Tyskland är slutkund.

Projektet kostar flera miljarder.