Fortsatt starkt stöd för vindkraft

Foto: Marcus Samuelsson

Trots att vindkraften har fyrdubblats vill 61 procent av svenskarna att vi ska ”satsa mer” på vindkraft än vad vi gör i dag och 23 procent vill att vi ska satsa lika mycket. Bara 10 procent vill att vi ska satsa mindre eller inget alls. Det framgår av SOM-institutets årliga energimätning.

– Politikerna bör veta att det är åtta gånger så många som vill öka eller fortsätta satsningen på vindkraft, jämfört med hur många som vill dra ned på takten, säger Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi.

Elproduktionen från vindkraft fyrdubblades mellan 2009 och 2013, från 2,5 terawattimmar till 9,9 terawattimmar. Ändå vill 61 procent av svenskarna att vi under de kommande 5 -10 åren ska satsa mer på vindkraft än vad vi gör i dag. Det är en viss nedgång från 66 procent hösten 2012, men samtidigt har andelen som vill att vi ska satsa lika mycket som i dag ökat från 20 till 23 procent.

Hela 81 procent vill ”satsa mer” än i dag på solenergi, 61 procent på vindkraft, 58 procent på vågkraft, 48 procent på biobränslen, 41 procent på vattenkraft, 20 procent på fossil-/naturgas, 12 procent på kärnkraft och 2 procent på kol.

– Det starka folkliga stödet för solenergi och vindkraft ger regeringen möjlighet att öka ambitionsnivån för den förnybara elproduktionen, avslutar Annika Helker Lundström.