Vindkraftbranschen vill bygga högre vindkraftverk

Foto: sxc

Idag finns inte ett enda vindkraftverk i Sverige som är högre än 185 meter men vindkraftbranschen planerar för verk som är  220 meter höga, skriver Sveriges Radio.

De nya större vindkraftverken är, enligt Carl-Arne Pedersen som är vice ordförande för Svensk Vindkraftförening, bättre på många sätt.

– Miljöpåverkan blir mindre, du får en jämnare vindproduktion och större nytta. Och i takt med teknikutvecklingen har man lyckats bygga bort de störande ljuden från verken, säger Carl-Arne Pedersen.

Enligt Sveriges Radios uppgifter är vindkraftbranschens målsättning att det inom kort ska finnas över 1000 vindkraftverk med en höjd på över 200 meter i Sverige.