Energiutblick 2014 – dags att fatta ett hållbart beslut

Foto: sxc

Hållbart ledarskap, producerande konsumenter och smarta städer. Lägg till ett internationellt expertmöte om energiomställning så får du innehållet i Energimyndighetens stora konferens Energiutblick 2014 som hålls den 13-14 maj.

Energimyndigheten har i många år bjudit in till stora och innehållsfyllda energikonferenser. 2013 pausades konferensverksamhet för att göra omtag och utveckla myndighetens konferens till en konstruktiv energidebatt om framtidens energisystem #bortom 2020.

– Vem styr utvecklingen av vår framtid? Vi har alla en viktig roll i utvecklingen mot ett hållbart energisystem. Den paralyserande hållningen att någon annan har det största ansvaret gynnar inte drivet som behövs. En mer spännande utmaning finns inte och jag bjuder in alla att bidra, säger Energimyndighetens generaldirektör Erik Brandsma.

Som statlig myndighet med sektorsansvar för energifrågorna är Energimyndigheten en av få aktörer som kan samla till ett sådant helhetsgrepp som visas upp under Energiutblick 2014

– Det ligger i vårt uppdrag att skapa plattformar för en relevant och framkomlig dialog mellan olika aktörer. Och med tanke på de utmaningar vi står inför är Energiutblick 2014 platsen där de viktiga samtalen om framtidens energisystem kommer att föras av de mest berörda och initierade aktörerna, säger Erik Brandsma.

De tre huvudspåren under Energiutblick 2014 Ledarskap för hållbarhet, med exempel och diskussioner kring såväl eldsjälar och organisationer som föregångare i både privat näringsliv och offentlig sektor. Vilket mod behövs för att bryta vår fossila inlåsning? Vem tar initiativ till en mer hållbar livsstil?Hållbara och smarta städer, utvecklingen mot hållbara städer blir allt viktigare för att nå de energi- och klimatpolitiska målen och ett sätt att stimulera innovationer och spridning av grön teknik.Producerande konsumenter, där vi diskuterar visioner och möjligheter i en nära framtid där allt fler vill producera sin egen el och hur vi skapar ett energisystem som kan ta hand om alla dessa initiativ. Vi reder ut vad det nya begreppet prosument innebär.

Under konferensen kommer det också att hållas ett antal seminarier med olika intressenter för att hämta hem ännu mer kunskap och diskutera olika frågeställningar till myndighetens utredningsarbete om energisystemets utveckling efter 2020.

Ny internationell arena Swedish Energy Outlook är en ny del på Energiutblick där de internationella frågorna ligger i fokus. Särskilt inbjudna deltagare kommer tillsammans med ledande experter, generaldirektör Erik Brandsma och energiminister Anna-Karin Hatt att diskutera hur det allt mer angelägna energiomställningsarbetet kan skyndas. Bland talarna återfinns exempelvis:

Jeremy Oppenheim som leder arbetet i projektet New Climate Economy, Jan Rotmans från Nederländerna, en av de ledande forskarna inom energiomställningsarbete, Gretchen Daily, professor i miljövetenskap vid Stanford University, USA Jeremy Leggett, brittisk entreprenör och författare till den nyutgivna boken " The Energy of Nations".

En panel av bestående av svenska vd:ar diskuterar också vad ett nytt energisystem i Sverige efter år 2020 och framåt betyder för den svenska industrin och hur energiomställningen påverkar affärerna och strategierna framöver.

Om Energiutblick 2014 Bortom 2020 – ett hållbart energisystem, är temat för Energimyndighetens konferens Energiutblick 2014 som hålls i Stockholm 13-14 maj.