Fortum investerar för att ansluta mer förnybart

Foto: Fortum

Fortum Distribution miljardsatsar för att förbättra elnätet. Bara i år räknar de med att anställa 30 till 40 nya medarbetare.

Hela energibranschen står inför massiva rekryteringsbehov under de kommande åren. Branschorganisationen Svensk Energi har i en rapport gjort en prognos som visar att närmare 8000 nya medarbetare behövs fram till 2016. Fortum Distribution behöver bara i år anställa 30-40 personer.

– Det känns fantastiskt kul att få möjlighet att välkomna så många nya medarbetare under året. Det understryker vilken viktig samhällsbyggare vi är - både som ägare och förvaltare av elnätet och som arbetsgivare, säger Fortum Distributions vd Johan Lindehag.

– Framför allt handlar det om att vi ökar investeringarna i våra elnät, berättar Johan Lindehag.

– Vi fortsätter att vädersäkra elnäten på landsbygden för att våra kunder ska få färre och kortare strömavbrott. Vi bygger också ut och moderniserar elnätet i Stockholm så att staden kan fortsätta växa, och ser även stora behov av att bygga ut och bygga om nätet för att klara av att ansluta mer förnybar elproduktion. Det är många projekt som ska ledas och genomföras i tid och inom budget, med andra ord många möjligheter att växa och utvecklas.