"Vindkraften i motvind"

Foto: Marcus Samuelsson

För några år sedan pekade alla kurvor uppåt för vindkraften: takten på utbyggnaden var snabb, elpriset och elcertifikaten gav en bra avkastning, flera aktörer sökte sig till marknaden. Visst har kritik funnits hela tiden, från dem som tycker att vindkraft är för dyrt, opålitligt, vindkraftverken är fula och förstör miljön. Å andra sidan har en övervägande del av allmänhet och politiker varit positiva till utbyggnaden.

Svensk Vindkraftförening menar att smekmånaden nu kan vara över och skriver i ett pressmeddelande:

Den senaste tidens rapporter i till exempel Sveriges Television har handlat om hur djurlivet störs och turisterna söker sig bort från områden med vindkraftverk. Det talas om vindkraftens subventioner och en gigantisk utbyggnad (20 000 nya vindkraftverk planeras, enligt reportaget).

Partierna inom Alliansen är splittrade när det gäller fortsatt stöd till vindkraften. Här har det dykt upp allt fler starka röster som kräver ett stopp för stödet till förnybar energi. En ny regering är inte heller någon garanti för en snabbare omställning.

Samtidigt som vindkraften just nu befinner sig i motvind i media och inom politiken gäller det att komma ihåg att vindkraft fortfarande är en av de mest populära energikällorna bland det svenska folket.

Trots att utbyggnaden varit snabb har 66 procent av svenskarna sagt att vi ska satsa mer på vindkraft, enligt en undersökning från SOM-institutet. I samma undersökning svarar 84 procent att de är positiva till vindkraft som energikälla.

Det här är siffor som vi kan vara stolta för, men de är inte givna för all framtid.

Därför är det viktigt att hela branschen - projektörer, ägare, energibolag och andra - går ut och bemöter felaktigheter och överdrifter.

Fakta finns ju tillgänglig:

* Talet om en massutbyggnad av vindkraften bygger på att media förväxlar antalet ansökningar om tillstånd att bygga vindkraft med konkreta planer att uppföra turbiner. De tillgängliga prognoser som finns för vindkraftsutbyggnaden visar på att drygt 1 000, inte 20 000 nya vindkraftverk kommer att byggas i Sverige till 2020.

* En studie från Vindval visar att vindkraft har en begränsad påverkan på turismen. En senare undersökning från Gotland visar att nästan 9 av 10 turister upplever vindkraften som neutral eller positiv för deras upplevelse.

* När forskare från Lunds universitet sammanställde forskning kring hur fågellivet påverkas av vindkraften kom de fram till att järnvägar, biltrafik, byggnader och tamkatter är farligare för fåglarna än vindkraftverk.

* Vindkraften får en tredjedel av stödet från elcertifikatsystemet. Mest får bioenergi (över hälften).

Vindkraft är en del av lösningen när vi ställer om vårt energisystem för att nå de klimatmål som EU och riksdag beslutat om. Solenergi, energieffektivisering, bioenergi, vattenkraft, vågkraft är exempel på andra förnybara energikällor.

I år är det supervalår; val till både EU och riksdag. För oss som arbetar med vindkraft och annan förnybar energi är det extra viktigt att föra ut våra argument till politiker och allmänhet.  

Nu måste alla som stödjer vindkraften hjälpas åt för att korrigera vantolkningar och avslöja lögner, påpeka att vindkraft i dag är effektivt och förutsägbart - inte intermittent.  

Vi måste också våga peka bortom kronor och ören mot vad som i grunden motiverar utbyggnaden: att vi måste renovera och bygga om ett energisystem som är på väg att haverera klimatet på vår planet. Ta klimatpanelen IPCC på allvar – ta reda på fakta och rösta för framtiden och ett hållbart samhälle.